Promoure la igualtat de gènere és essencial en tots els àmbits d’una societat sana: des de la reducció de la pobresa fins a la promoció de la salut, l’educació, la protecció i el benestar de les nenes i els nens.

-La igualtat de gènere es un dret de l’ésser humà. Totes les persones tenen drets i deures pel sol fet de ser persona. Garantir els drets de les persones de tots els gèneres és indispensable per a la construcció de Societats justes i equitatives.