·Llista de homes que van lluitar per la igualdad de gènere:

-Françios Poullain de la Barre

-Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat

-John Stuart Mill

-Adolfo González