La igualtat de gènere significa que les dones, homes, nens i nenes hagin de gaudir, per igual, dels mateixos drets, recursos, diners, treballs, colors…